ברישום לחבילת אחסון ו או תחזוקת אתר ו או כל חיוב אחר שהוסכם מראש על ידי אלפא דיגיטל והלקוח, החיוב הוא הוראת קבע בכרטיס אשראי
החיוב יתחדש בכל תקופת חידוש שהוסכם עליה מראש. פעם בחודש  או פעם בחצי שנה או פעם בשנה.

אישור התקנון משמעו שהנני מודע לסכום החיוב ויודע את מועד החיוב הקבוע בכרטיס האשראי. הפרטים מופיעים בראש עמוד הסליקה

אלפא דיגיטל רשאית להפסיק את שירות האחסון בהתראה של 30 יום מראש
גיבוי מלא ישלח ללקוח 
אלפא דיגיטל אינה אחראית לספק שירותי אחסון חלופיים או להמליץ על כאלה
על הלקוח חלה אחריות מלאה להעביר את האתר לספק אחסון חלופי 

גיבוי חומרים

אין מערכת החסינה בפני אירועי סייבר ותקלות. לכן יצירת והורדת גיבוי לאתר שלכם ושמירתו במקום נפרד, הינו אחד הדברים החשובים שעליכם לעשות. יבטיח הדבר כי במקרה של אירוע סייבר חמור או תקלה שפגעו במערך הגיבוי שלנו, או תקלה אצלכם, לא יאבדו חומרי האתר.  

יצירה והורדת גיבוי ניתנת ליישום בצורה פשוטה ונגישה (בממשק הניהול: "הורדת גיבוי מלא") וחשוב להקפיד על כך בתדירות שמתאימה לאתר שלכם ולניהול הסיכונים ההולם את אופיו. את הגיבויים המלאים עליכם להוריד ולשמור במקום נפרד. דברים אלו הינם חשובים ביותר ולא משנה איזה חבילה ואיזה שירותים רכשתם מאיתנו, לרבות אם רכשתם "כונן גיבוי חיצוני": אל תוותרו על יצירת ושמירת גיבויים מלאים מעת לעת במקום נפרד ובטוח. אם נתקלתם בבעיה כלשהי ביצירת הגיבוי המלא, צוות התמיכה יסייע בידיכם.

באישורכם הסכם זה אתם מאשרים כי אתם מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגדנו בנושא הגיבויים ובכל טענה של אובדן חומרים, וכי ידוע לכם כי הוראה זו הינה יסודית בהסכם זה ובלעדיה לא היינו יכולים ולא היינו מסכימים להציע לכם את השירותים שלנו בתנאים של הסכם

אחריותכם המלאה על תכני אתריכם ופעילותם והעברת פרטיכם בעקבות תלונה

אין לנו היכרות עם הפעילות העסקית שלכם, עם התכנים שבאתרים שבחשבונכם ומקורם, ועם האופן שבו אתם ו/או לקוחותיכם מתנהלים. בהתקשרותכם עמנו אתם מאשרים כי אם התקבלה אצלנו תלונה בקשר עם חשבונכם ו/או אתרים שבו, או אם התעורר חשש אצלנו, כי הינכם פועלים שלא בתום לב, בדרך מקובלת, ובוודאי בניגוד לדין, והאמנו כי זו הדרך הראויה, עומדת לנו הזכות להוריד באופן מיידי את האתר שלכם, או חלקו, או לסגור את החשבון שלכם, לחסום את הגישה שלכם לממשק ולתשתית האחסון, וכן להתנות את המשך מתן השירותים בתנאים שונים (למשל: העברת אישור גורמים מוסמכים, אישור עורך דין, תצהיר ועוד). העובדה שנקטנו בצעדים כאלה, אינה מלמדת בהכרח שפעלתם שלא כשורה או בניגוד לדין, אך איננו ערוכים לבצע בדיקות וחקירות, זה אינו תפקידנו, ועליכם לקחת עניין זה בחשבון לפני שאתם מתקשרים איתנו ומחליטים להשתמש בשירותים שלנו.

תלונות הנוגעות לעניינים הבאים בקשר עם חשבונכם, או חששות כלשהן בקשר לכך, עלולות להביא לנקיטת צעדים לרבות השבתת האתר ואף  ביטולו המיידי של הסכם זה:

פרסומים שיש בהם חשש להפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניין וזכויות אחרות של גורם אחר.

פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, סמים מסוכנים

אחסון "אתרי סטרימינג"

פרסום דברים שיש בהם כדי לצאת כנגד שלטון החוק ו/או הסדר הציבורי  ו/או כנגד מדינת ישראל ו/או כנגד הדמוקרטיה

פרסום דברים שמעוררים חשש ללשון הרע, האזנת סתר או פגיעה בפרטיות

שימוש במשאבים שהוקצו לכם באופן המעורר חשש של שיבוש פעילויות, חדירה למחשבים ומערכות או סיוע לפעילויות כאלה.

הפצת דואר אלקטרוני וספאם בניגוד לדין, לרבות שליחת ספאמים באמצעות הודעות טקסט טלפוניות ובהם לינקים לאתרים שלכם.

הענקת שירותים הקשורים לשירותים או המשאבים שהינכם מקבלים מאיתנו באופן המאפשר לאחר להפר את הדין.

שימוש בדומיין זמני (שירות המיועד לצרכי פיתוח בלבד) לכל אחת מהמטרות הללו או מטרות בלתי ראויות אחרות

שימוש בתיבת מייל שקיבלתם מאיתנו לאחד מהדברים המפורטים לעיל.

אם יפנה אלינו מתלונן (לרבות תאגיד) ויטען כי פעילות הקשורה לחשבונכם מעלה חשש לכאורה של פעילות כאמור, או חשש לכל פעילות אחרת שבניגוד לדין – בין במישור האזרחי, בין הפלילי – נהיה רשאים בין היתר למסור לו את שמכם המלא ופרטי ההתקשרות אתכם (לרבות אנשי הקשר וכל גורם הקשור לחשבונכם). זכרו כי איננו ערוכים לביצוע בדיקות וחקירות, זה אינו תפקידנו ולכן אנו רשאים להעביר פרטים כאמור למען תלבנו את הדברים ישירות מול המתלוננים, ולא תסתתרו מאחורינו. באישורכם הסכם זה הינכם מצהירים כי אתם מודעים ומסכימים לכך וכי הנכם מוותרים מראש על כל טענה ותביעה כנגדנו בעניינים שכאלה.

אנו נשתף פעולה עם גורם רשמי שיבקש נתונים הנוגעים לחשבונכם, אתריכם, והתנהלותכם ושלטענתו הפעילות שקשורה לחשבונכם חשודה בביצוע עבירות.

חשוב לנו להדגיש כי גם אם בדיעבד התברר, למשל, כי הטענות כנגדכם (בין שהועלו על ידי גורם רשמי, בין על ידי גורם פרטי, בין במישור האזרחי, בין במישור הפלילי) לא היו מוצדקת, באישורכם הסכם זה אתם מאשרים ומצהירים כי כל עוד פעלנו בתום לב, אפילו טעינו, לא תהיו זכאים מאיתנו לפיצוי מכל סוג שהוא עבור נזק שלטענתכם שנגרם לכם.